TERMINY  REKOLEKCJI  wakacje i wrzesień 2019

Dom Rekolekcyjny “Wieczernik” MAGDALENKA ul.Słojewskiego 19

28.06. -  05.07.Uzdrowienie wspomnień 450 zł lub 530 zł

08.07. – 12.07.O Rozeznawaniu 305 zł

14.07. -  21.07.Akceptacja siebie  450 zł lub 530 zł

23.07. -  31.07.Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno – grupowe    595 zł

01.08. – 06.08.RekolekcjeEucharystyczne385 zł

07.08. – 14.08.Uzdrowienie wspomnień  450 zł lub 530 zł

16.08. – 25.08.Kurs „Pierwsze Słowo”450 zł lub 530 zł

26.08. – 31.08.Młodzi na Maxa310 zł lub 365 zł (*)

04.09. - 08.09.W szkole Ducha Świętego 290 zł

14.09. – 21.09.Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy440 zł lub 520 zł

22.09. – 29.09. Uzdrowienie wspomnień  450 zł lub 530 zł

(*) dla młodych będziemy szukać sponsorów, więc koszt może być niższy

 

Centrum Formacji Rodzin  ZALESIE GÓRNE ul.Białej Brzozy 23

 

14.07. – 21.07.Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy 400 zł

O    R E K O L E K C J A C H

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem

 • wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało

 • straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu Świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Młodzi na maxa

To rekolekcje ewangelizacyjne dla osób młodych, w wieku 15 – 25 lat. Ich forma jest dostosowana do młodego uczestnika, dla którego tradycyjne REO może być nudne i zniechęcające. Zachęcamy, aby osoby młode wybierały te właśnie rekolekcje. Osoby niepełnoletnie powinny dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów na ich udział.

Rekolekcje Eucharystyczne

Główną  łaską rekolekcji jest pogłębienie rozumienia, czym jest Eucharystia, a w konsekwencji bardziej owocne jej przeżywanie. Rekolekcje przekazywane są trzema nurtami:

 • teologia Słowa, ofiary, uczty, Paschy;

 • liturgiczne znaczenie gestów, słów i znaków całej Mszy świętej;

 • celebracje Eucharystii, Adoracji i Jutrzni.

Na te rekolekcje przyjechać mogą wszyscy, którzy uczestniczyli w REO. Są one bardzo cenne w pierwszym okresie po REO i modlitwie o Odrodzenie w Duchu Świętym.

Kurs "Pierwsze Słowo"

Każdy z nas żyje w środowisku, w którym znajdują się ludzie potrzebujący naszego świadectwa, słowa, działania, aby móc spotkać Chrystusa. Bardzo często jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, albo podejmujemy działania niepomagające w budowaniu wiary (np. namawiamy: "Idź do kościoła!", "Przyjdź do naszej grupy", protestujemy: "Przy mie nie będziesz krytykować księży!").

Kurs jest niezbędnym elementem formacji dla każdego, kto chce na serio traktować Jezusa i Jego wezwanie (Mt 28,19-20), uczyć się, w jaki sposób skutecznie głosić Jezusa, jak składać świadectwo, a także praktycznie spróbować różnych form ewangelizowania.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które same przeżyły już spotkanie z Jezusem, oddały Mu swoje życie i chcą dzielić się Dobrą Nowiną z innymi - tzn. dla osób po rekolekcjach ewangelizacyjnych.

Rekolekcje "Uzdrowienie wspomnień"

Jeśli:

 • zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;

 • inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

 • Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

 • czujesz “zadrę w sercu” do kogoś, kto Cię zranił;

 • nie umiesz przebaczyć;

 • masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

- te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć ci, którzy przynajmniej rokwcześniej przeżyli REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź inną formę ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy. Uczestnik musi mieć ukończone 18 lat. Od uczestnika oczekujemy zgody na rozmowy z wyznaczoną osobą towarzyszącą, przestrzeganie określonych pór milczenia oraz wyłączenie telefonu komórkowego. W rekolekcjach nie powinny brać udziału kobiety w stanie błogosławionym, a także osoby leczące się psychiatrycznie - ich ewentualny udział musi być skonsultowany z lekarzem prowadzącym. Zgłoszenie na rekolekcje wymaga wypełnienia odpowiedniego formularza i potwierdzenia (skierowania) przez odpowiedzialnego za własną grupę Odnowy.

Rekolekcje “Akceptacja siebie

Jeśli pomimo przeżycia “Uzdrowienia wspomnień”

 • przeżywasz niepewność wobec siebie samego;

 • nie czujesz się pewnie, zwłaszcza wobec nowych zadań, w nowym środowisku;

 • potrzebujesz ciągle nowych sukcesów i nie satysfakcjonuje Cię np. III miejsce;

 • niepokoją Cię sukcesy innych osób z Twojego środowiska;

 • masz poczucie, że powinieneś być inny -

- te rekolekcje są dla Ciebie. W swojej dynamice są podobne do "Uzdrowienia wspomnień". Mogą w nich uczestniczyć osoby, które mają za sobą doświadczenie rekolekcji "Uzdrowienie wspomnień" i mają poczucie, że Pan Bóg uleczył bolesne doświadczenia związane z innymi ludźmi. Dlatego zgłoszenie się na te rekolekcje wiąże się z koniecznością wypełnienia ankiety, pomagającej w rozeznaniu sytuacji duchowej.

Rekolekcje o rozeznawaniu

Rekolekcje te uczą, jak szukać i znajdować wolę Boga oraz podejmować decyzje zgodne z Jego wolą. Są potrzebne wszystkim, którzy chcą na poważnie traktować i wciąż pogłębiać swą decyzję przyjęcia Jezusa za Pana swego życia. Szczególne znaczenie mogą mieć dla osób stojących przed wyborem drogi życia.

Katechezy dotyczą teologii rozeznawania oraz tego, jak dokonywać wyborów zgodnych z wolą Boga. Modlitwy pomagają ukształtować w sobie postawy wewnętrzne niezbędne do prawidłowego rozpoznania woli Pana i pójścia za Nim. Ostatnie dwa dni przeznaczone są na podjęcie przez każdego z uczestników rozeznania dotyczącego jego konkretnej sytuacji życiowej. Będzie wtedy możliwość skonsultowania swojego rozeznania z jednym z prowadzących.

Uczestnikami tych rekolekcji mogą być osoby po Rekolekcjach Ewangelizacyjnych i "Uzdrowieniu wspomnień".  

Ćwiczenia Ignacjańskie indywidualno-grupowe

Rekolekcje te są zasadniczo realizacją fundamentu i I tygodnia Ćwiczeń Ignacjańskich. Prowadzą poprzez konferencje, medytacje i spotkania w małych grupach do pełniejszego otwarcia się na Boga miłującego i zbawiającego. Pomagają także wejść na drogę "drugiego nawrócenia" - otwierają na postawę stałego nawracania się. Na tych rekolekcjach obowiązuje pełne milczenie.

W rekolekcjach mogą uczestniczyć osoby, które w swej drodze duchowej przeszły już proces podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, a "od strony zewnętrznej" uczestniczyły przynajmniej w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień", a bardzo wskazane, aby również w rekolekcjach "Akceptacja siebie". Jeśli ktoś nie uczestniczył w tych ostatnich, to jego zgłoszenie musi być takie, jak na "Akceptację siebie": wypełniona ankieta. Ćwiczenia są przewidziane przede wszystkim dla absolwentów Szkoły Animatora.

W szkole Ducha Świętego

Rekolekcje dla liderów, animatorów i posługujących modlitwą wstawienniczą oraz osób po dłuższej formacji

Jeśli:

 • chcesz lepiej poznać  osobę Ducha Świętego,

 • pragniesz otwierać się na działanie Ducha Świętego nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i w codziennym życiu,

 • zamierzasz podjąć wysiłek pogłębiania relacji z Bogiem, pozwalając poprowadzić się Duchowi Świętemu,

 • doświadczasz zniechęcenia w posłudze, „wypalenia”

- przyjedź, zapraszamy! To są rekolekcje DLA CIEBIE.

W programie, oprócz  katechez, przewidziane są medytacje wg. św. Ignacego oraz rozmowy indywidualne.

Należy zabrać ze sobą: Pismo święte Starego i Nowego Testamentu oraz notatnik.

       Warunkiem uczestnictwa jest przeżycie co najmniej rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień”.

 

ZASADY ZGŁOSZEŃ na rekolekcje

Uczestników rekolekcji zgłaszają liderzy grup lub osoby przez nich wyznaczone do tej funkcji. Prosimy, aby przy zgłoszeniach używać formularza zgłoszeniowego (str. 5) lub ankiety na “Akceptację siebie” i Ćwiczenia Ignacjańskie (str. 6-7) – wypełnione należy przysłać jako załącznik do maila. Bardzo prosimy, aby używać aktualnego formularza zgłoszeniowego dołączonego do TEGO biuletynu, nie tych z lat poprzednich. Można również zgłaszać uczestników przez stronę www.cfwieczernik.odnowa.org – z wyjątkiem rekolekcji „Uzdrowienie wspomnień”, „Akceptacja siebie” i Ćwiczeń Ignacjańskich. Nie przyjmujemy rezerwacji miejsc bez podania nazwisk uczestników. Nie przyjmujemy również zgłoszeń drogą telefoniczną. Wszystkim wysyłamy potwierdzeniaprzyjęcia na rekolekcje i ważne informacje. Lista uczestników rekolekcji jest zamykana na tydzień przed rozpoczęcierm turnusu.

 

Na rekolekcje mogą zostać przyjęte osoby, które poprzednie rekolekcje odbyły przynajmniej rok temu (nie dotyczy to oczywiście zgłoszeń na REO). Ten odstęp czasowy musi być również zachowany, jeśli tymi poprzednimi rekolekcjami było REO w formie seminaryjnej. Jedynie na Rekolekcje Eucharystyczne można  przyjechać już pół roku po REO, zwłaszcza gdy było przeżywane metodą seminaryjną. Proszę, nie mylcie rekolekcji z weekendami formacyjnymi (po weekendzie formacyjnym można wziąć udział w rekolekcjach w dowolnym odstępie czasu).

 

Na rekolekcje “Akceptacja siebie” niezbędne jest wypełnienie ankiety (którą dołączamy do biuletynu na str. 8-9) osobiście przez osobę pragnącą przeżyć te rekolekcje. Taka sama ankieta jest wymagana w przypadku przyjmowania na Ćwiczenia ignacjańskie indywidualno – grupowe tych osób, które nie uczestniczyły w rekolekcjach „Akceptacja siebie”. Ponieważ potrzebny jest czas na rozważenie treści ankiety oraz odpowiedź zainteresowanej osobie, czy została przyjęta, czy też bardziej odpowiednie dla niej są inne rekolekcje, ankieta powinna znaleźć się w Sekretariacie Centrum Formacji najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem turnusu! (Im wcześniej, tym większe szanse na wolne miejsce).

 

Kosztyrekolekcji są podane przy terminach. Przy rekolekcjach w Magdalence są podane dwie kwoty: pierwsza określa koszt zakwaterowania w pokoju bez łazienki (łazienka jest wspólna, w korytarzu), druga – w pokoju z łazienką.Zgłaszając osobę na rekolekcje w Magdalence (nie w Zalesiu), dobrze jest określić preferowany wariant zakwaterowania (pokój z łazienką czy bez łazienki), od którego zależy koszt udziału w turnusie. W przypadku, gdyby podany koszt był dla kogoś za wysoki i uniemożliwiałby w ogóle uczestniczenie w rekolekcjach, prosimy o kontakt lidera grupy bądź samą zainteresowaną osobę

 

Potwierdzeniem zamiaru przyjazdu na rekolekcje jest przedpłata. Jej wysokość oraz termin wpłaty uczestnicy otrzymują razem z potwierdzeniem przyjęcia na rekolekcje. Zgłoszenia bez przedpłaty traktujemy jako niepotwierdzone i możemy przyjąć na to miejsce inną osobę. W przypadku rezygnacji z przyjazdu, przedpłata będzie zwrócona, jeśli będziemy zawiadomieni o tym nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu. W razie wątpliwości prosimy o telefoniczny kontakt. Prosimy nie wpłacać na konto całości kwoty, tylko zaliczkę! Pozostałą kwotę uczestnicy uzupełniają w gotówce po przyjeździe na rekolekcje.

 

Pamiętajcie o zgłoszeniu osób, które będą podejmować posługę w kuchni.Członkowie grup delegujących spośród siebie osoby, które będą pomagać w kuchni w czasie któregoś z turnusów w Magdalence lub w Zalesiu, będą w tych domach korzystać z niewielkich zniżek. Osoby te pomagają w przygotowywaniu posiłków dla grupy, ewentualnie w innych pracach domowych. Nie otrzymują wynagrodzenia za tę pracę, nie płacą za pobyt i nie uczestniczą też w zajęciach rekolekcyjnych.

Istnieje możliwość odpracowania swojego udziału w rekolekcjach na dyżurze w kuchni w czasie innego turnusu w tym roku albo zapłacenia w ratach (w tym przypadku inni nie mają zniżek).

 

Zgłaszając chętnych do uczestniczenia w rekolekcjach nie zapomnijcie, że na każdym turnusie REO potrzebni sąANIMATORZY prowadzący grupy dzielenia i animator muzyczny. Można w ten sposób odbyć praktykę w ramach Szkoły Animatora. Animatorzy nie są zobowiązani do opłaty za pobyt.

 

Zgłoszenia na rekolekcje organizowane przez CF Wieczernik wysyłamy przez:

Formularz on-line: http://www.cfwieczernik.odnowa.org/zgloszenia

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

List papierowy: Centrum Formacji "Wieczernik” ul. Ks. Słojewskiego 19, 05-552 Magdalenka   

Informacje

można uzyskać pod nr tel. 22 757 99 93  we wtorek  godz. 15.00 - 17.00  i czwartek godz. 18.00 - 21.00

tel komórkowy  785 252 686 (czynny poza w/w dniami i godzinami, z wyłączeniem dni świątecznych i godzin nocnych)

 1. Zaliczki należy wpłacać na rachunek bankowy

Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik

28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

Tytuł wpłaty: (Wpisać rodzaj i termin rekolekcji)

 

Zapraszamy na stronę www.cfwieczernik.odnowa.org, gdzie można zapoznać się z Centrum Formacji „Wieczernik” i terminami rekolekcji oraz wysłać zgłoszenie.

 

Inne Domy Rekolekcyjne Federacji Wieczernik

 

Dom Rekolekcyjny "Źródło Jakuba" w Dobrym Mieście (Warmia) www.warmia.odnowa.org

Dom Rekolekcyjny w Surażu (Podlasie)www.odnowa.bialystok.pl

ZGŁOSZENIE NA REKOLEKCJE

 

Rodzaj rekolekcji, termin i miejsce ......................................................................................................

Imię, nazwisko i rok urodzenia  ..........................................................................................................

Grupa Odnowy lub inne miejsce formacji, ewentualnie parafia zamieszkania i miejscowość

............................................................................................................................................................

Adres e-mail (lub pocztowy) ................................................................................................................

..............................................................................................................tel...........................................

Dotychczas odprawione rekolekcje (rodzaj, rok i miejsce; proszę nie wpisywać weekendów formacyjnych):

1. ..............................................................................................

2. ................................................................................................

3. ................................................................................................

 

Proszę o zakwaterowanie w pokoju (podkreśl wybrany wariant – dotyczy rekolekcji w Magdalence):

z łazienką    bez łazienki   obojętne

Dlaczego chcę odprawić te rekolekcje:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

Deklaruję, że mój aktualny stan zdrowia (psychicznego i fizycznego) pozwala na udział w grupowych rekolekcjach zamkniętych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów obsługi zgłoszenia oraz na przekazanie ich osobom prowadzącym rekolekcje. Zapoznałem się z Regulaminem przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego postanowienia.

Data (i podpis) osoby zgłaszającej się (uczestnika) ..........................................................................

 

Uwagi dla prowadzących rekolekcje:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

Data, imię i nazwisko lidera grupy Odnowy lub księdza opiekuna ......................................................

ANKIETA

Przed przyjęciem na rekolekcje "Akceptacja siebie" lub na Ćwiczenia Ignacjańskie

 

Uwaga: Treść ankiety dostępna jest tylko osobie prowadzącej rekolekcje.

 

1. Dane osobowe

Imię i nazwisko: _________________________________________________________ Wiek: ________

Stan cywilny: kawaler-panna / żonaty-zamężna / wdowiec-wdowa / rozwiedziony(a)

Grupa modlitewna (nazwa i miejscowość): _________________________________________________

Adres do korespondencji: _______________________________________________________________

Adres e-mail: ________________________________________ Tel.: ____________________________

2. Odprawione rekolekcje

REO (lub inne rekolekcje ewangelizacyjne): ________________________________________________

(rok i miejsce)

Uzdrowienie wspomnień: 1._______________________________ 2. ____________________________

 (rok i miejsce)                  (jeśli uczestniczono powtórnie)

3. W mojej sytuacji rekolekcje Uzdrowienie wspomnień dotyczyły relacji z:

1._______________________________________ 2. _________________________________________

    (jeśli uczestniczono powtórnie)

 

4. Po rekolekcjach kontynuowałem proces uzdrowienia w następujący sposób:

 • Podejmowałem modlitwę w podobny sposób jak na rekolekcjachTAK - NIE

 • Uczestniczyłem w weekendzie „Po Uzdrowieniu wspomnień”TAK - NIE

 • Podejmowałem proces w inny sposób – w jaki? ______________________________________

___________________________________________________________________________________

 

5. Moja relacja do winowajcy zmieniła się w następujący sposób:

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

Samodzielnie - w życiu (tzn. nie na rekolekcjach) podejmowałem relację z innym winowajcą (napisz z kim) _____________________________ w podobny sposób jak na „Uzdrowieniu wspomnień” i widzę następujące rezultaty: ________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

6. Poniższe zdania opisują relację z ojcem, matką lub obojgiem rodziców

Gdy staję wobec trudnych decyzji w życiu:

 • radzę się ojca (lub matki) i robię to, co mi powieTAK - NIE

 • nic nie mówię, decyzję podejmuję samTAK - NIE

ponieważ: __________________________________________________________________________

 • inne rozwiązanie, które stosuję: ___________________________________________________

Kontakty z rodzicami polegają na: ________________________________________________________

Jeśli któreś z rodziców nie żyje, moja pamięć o nich wyraża się następująco: ____________________

____________________________________________________________________________________

Chciałbym, aby moje dzieci (które mam, lub: gdybym miał) przejęły następujące cechy mojego ojca:

___________________________________________________________________________

mojej matki: ________________________________________________________________________

a uniknęły następujących cech ojca: ______________________________________________________

matki: ______________________________________________________________________________

 

7. Pomyśl, czy są osoby, poza rodzicami (tzn. wśród pozostałych członków rodziny, kolegów, znajomych, itd.), które w jakiś sposób Cię zraniły?

 • Jest ktoś, kogo unikam w kontaktach, we współpracy, itp.TAK – NIE

 • Reaguję emocjonalnie, gdy inni wspominają tę osobęTAK – NIE

 • Wydaje mi się, że aktualnie przeżywam boleśnie krzywdy

wyrządzone mi przez bliskie mi osoby                                         TAK – NIE

Moje uczucia i reakcje są następujące:

 • Gdy przypominają mi się te raniące sytuacje: ________________________________________

____________________________________________________________________________________

 • Gdy moi „winowajcy” chcą mi w czymś pomóc: ______________________________________

____________________________________________________________________________________

 • Gdy myślę o moich „winowajcach”: _________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

8. Deklaruję, że mój aktualny stan zdrowia (psychicznego i fizycznego) pozwala na udział w grupowych rekolekcjach zamkniętych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów obsługi zgłoszenia oraz na przekazanie ich osobom prowadzącym rekolekcje. Zapoznałem się z Regulaminem przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego postanowienia. Proszę o przyjęcie na rekolekcje:

 

„Akceptacja siebie”TAK – NIEĆwiczenia ignacjańskieTAK – NIE

 

Proszę o: pokój z łazienką – pokój bez łazienki (podkreśl wybraną opcję)

 

_________________________________________

(miejscowość, data i podpis)

Po rozpatrzeniu ankiety: (dalej wypełnia prowadzący)

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

(data)(podpis prowadzącego)