jacek ela

Zespół Formacji Rodzin działa przy Centrum Formacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym "Wieczernik" w Magdalence.
Odpowiedzialnymi za Zespół są  Ela i Jacek Nowiccy (tel. 22 673 71 44). 

Podstawowym celem naszej formacji jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach: comiesięczne Rodzinne Spotkania Wieczernikowe, formacja dla dzieci, rekolekcje, spotkania weekendowe i pracę samej rodziny.Comiesięczne spotkania obejmują Eucharystię z homilią, katechezę, warsztaty w parach małżeńskich, ewentualnie świadectwa oraz modlitwę wstawienniczą.

Powołanie do życia w rodzinie jest drogą do utworzenia głębokiej komunii osób, najpierw mojej osobistej relacji z Bogiem a następnie ze współmałżonkiem i dalszymi członkami rodziny, tej cielesnej i tej duchowej. Z jednego bowiem Ciała spożywamy, a więc i stanowimy jedno Ciało. Ta głęboka komunia, zjednoczenie realizowane przez wzajemne poznanie się i miłość prowadzi nas do wypełnia ostatecznego powołania każdego z nas, do życia wiecznego. Pragniemy przyglądać się godności naszego powołania, wejść w intymną relację z Panem i na tej relacji jak na skale budować nasz Domowy Kościół. Pragniemy otworzyć się na uzdrawiającą miłość i łaskę Pana, która uwalnia rodzinę od zniewoleń utrudniających w pełni zrealizowanie swojego powołania.

Modlitwa we wspólnocie, poznawanie Pana przez głoszone słowo i wzajemne ubogacanie się przez różne formy dzielenia, świadectwo na forum grupy, pozwalają nam “wypłynąć na głębię” w relacji z Panem i współmałżonkiem.

Zachęcamy do tej wspólnej pracy formacyjnej, abyśmy wpatrując się w oblicze Pana promieniowali Jego światłem, abyśmy stali się żywym listem Chrystusowym dla tych, których Pan postawi na naszej życiowej drodze.

 

Przedstawiamy nasz Zespół:

 

Animatorzy:

Lila i Tomek Białobrzescy:

litb 

 

Ewa i Kazimierz Mordaszewscy:

 Ewa Kazik

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneta i Paweł Pery:

Aneta Pawel

  

Renata i Bogusław Doniec

Renata Boguslaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Osuch - nagrania katechez 

Joasia Osuch - nagrania katechez

 

Iwona Madaj - prowadzenie strony

Iwonka list2017