Zapraszamy do odsłuchania rekolekcji pt."Słuchaj..." głoszonych 2-3 grudnia 2017 roku przez o.Piotra Kropisza SJ.

dzień 1

dzień 2