Zapraszamy do odsłuchania konferencji z dnia 2-3-4 marca.

dzień 1

dzień 2:

część 1

część 2

dzień 3:

część 1

część 2

część 3

homilia